Zveme do Muzea východních Čech v Hradci Králové!

Muzeum v žádném případě nezahálí a nabízí na následující sezónu celou řadu výstav, akcí a komentovaných prohlídek.

Pojďte si vybrat tu vaši :-)

VÝSTAVY

Od 1. 4. do 28. 8. 2022

MAREK ZÁKOSTELECKÝ

Souborná výstava loutek, kostýmů a scénografie, určená především dětem všech věkových kategorií zmapuje více než třicet let tvorby divadelního scénografa a režiséra Marka Zákosteleckého. Bude možné vidět průřez jeho prací, které zahrnují návrhy i realizace loutek, kostýmů, scénografie, ale
i užité grafiky, ilustrace a volnou tvorbu. Marka Zákosteleckého s Hradcem Králové spojuje téměř dvacetiletá kariéra v Divadle Drak. Výstava bude obsahovat i autorské herní prvky, které navazují na jeho koncept Labyrintu Divadla Drak.

 Do 29. 5. 2022

KE KOŘENŮM: UKRAJINA KROJŮ A TRADIC

Benefiční výstava přibližuje lidové kroje jednotlivých regionů Ukrajiny, ale také nejvýznamnější liturgické a lidové svátky této země. Současně však nabídne návštěvníkovi pohled na vybrané typické předměty lidového užitého umění této země. Návštěvníci se také dozvědí o světovém kulturním dědictví UNESCO na území Ukrajiny. Nezbytnou součástí výstavy je také stručný přehled základních mezníků dějin ukrajinské státnosti, která se odvíjela, z českého pohledu ne vždy pozorována, ve stínu Ruska a má velice podobný dějinný charakter jako byl v historii vztah Čechů a Němců. Výstava je v českém a anglickém jazyce a bude doprovázena několika veřejnými přednáškami s tematikou ukrajinské historie a reálií. Vstupné na výstavu je dobrovolné. V rámci mezimuzejní sbírky “Mince pro Ukrajinu” bude výtěžek předán organizaci UNICEF ve prospěch ukrajinských dětí zasažených válkou.

Do 26. 6. 2022

MISTŘI SVÉHO ŘEMESLA

Od roku 2002 ocenila Rada Královéhradeckého kraje na padesát osobností v oblasti tradičních lidových řemesel. Titul Mistr tradiční rukodělné výroby a dřívější ocenění Zlatý kolovrat získali řemeslníci dokonale ovládající tradiční technologické postupy a své mnohaleté zkušenosti předávají následovníkům. Tato výstav je koncipována jako putovní a je zároveň příležitostí k prezentaci materiálů, jako je dřevo, kov, sklo nebo pletiva, i rozmanitých oborů oceněných řemeslníků. Součástí je také edukační program.

Do 18. 9. 2022

SPOUŠŤ PLNÁ ŽIVOTA – PŘÍRODA MÍST NARUŠENÝCH ČLOVĚKEM

Mottem výstavy by mohlo být: „člověk mění krajinu“. To vnímáme převážně negativně. I silně narušená místa však mohou být útočištěm pro ohrožené organismy. Člověk na jedné straně přírodu ničí, na druhé ji vytváří. Výstava je pro svou mezioborovost vhodná pro žáky a studenty všech stupňů škol. Zaměřuje se na vybraná témata z oblastí biologie, geologie a ekologie. Hlavní myšlenkou výstavy je, že těžební aktivity mohou za určitých okolností přírodě prospívat. Možná vás překvapí, že nemusí být vždy žádoucí vracet lokality po těžbě do původního stavu, a že ochrana přírody může dokonce šetřit peníze a nemusí omezovat hospodářské aktivity člověka, jak se obecně předpokládá.

 

EXPOZICE

MUZEUM VÁLKY 1866

Můžete se těšit na zpřehledněnou expozici, panelovou výstavu věnovanou archeologii konfliktů 19. století. Také se seznámíte s uniformami, výzbrojí a výstrojí armád, které se 3. 7. 1866 střetly u Hradce Králové v největší polní bitvě svedené na území České republiky. K dispozici jsou služby našich průvodců, kteří vás ochotně provedou areálem pomníků a válečných hřbitovů hradeckého bojiště.
Expozice otevřena každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

CESTY MĚSTA

Nově otevřená expozice provází návštěvníky historií města od pravěku až po období první republiky

a umožní jim nasát atmosféru života v jednotlivých obdobích. Celkový dojem expozice podtrhují multimediální interaktivní prvky. Připraven je i doprovodný program pro školní skupiny a širokou veřejnost.

Cesta k městu českých královen

Prologem expozice je úvodní část věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města.

Cesta k pevnosti

Tato část expozice pojímá historické období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části expozice je imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se do hlavní části expozice prochází replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi.

K Salonu republiky

Třetí část expozice přibližuje ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století. Expoziční sály se od předchozích dvou částí liší v zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje.

AKCE

12. dubna 2022 / od 17 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY / Vstupné 120 Kč

SPOUŠŤ PLNÁ ŽIVOTA – PŘÍRODA MÍST NARUŠENÝCH ČLOVĚKEM

Komentovaná prohlídka výstavy věnované lomům, pískovnám, výsypkám nebo odkalištím. Tyto lokality se stávají útočištěm pro mnohé, často i ohrožené organismy. Návštěvníci se mohou seznámit s příklady konkrétních východočeských lokalit, se zde zjištěnými organismy, s těženými surovinami ve východních Čechách a způsoby rekultivací.

19. dubna 2022 / od 17 hodin / PŘEDNÁŠKA / Vstupné dobrovolné do sbírkové pokladničky pro UNICEF

PODKARPATSKÁ RUS A ČESKOSLOVENSKO 1918 – 1945

Všichni víme, že Zakarpatská oblast dnešní Ukrajinské republiky byla po určitý čas součástí našeho státu. Jak se do něj dostala, jaké byl její osudy a zejména za jakých okolností přešla do rukou Maďarska? Na to vše odpoví přednáška jednoho z vojenských historiků MVČ, specialisty na problematiku československé branné moci let 1938-39 Mgr. Jana Hrubeckého.

Středy 20. a 27. dubna 2022 / od 16 hodin /

Neděle 24. dubna 2022 / od 16 hodin / KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BUDOVY / jednotné vstupné 180 Kč

Exkluzivní návštěvnický okruh: Střešní terasa s vyhlídkou na město HK a komentovanou prohlídkou vybraných interiérů budovy muzea pro maximálně 7 osob. Délka prohlídky je 45 – 60 minut. Návštěva terasy není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí a koná se pouze za příznivého počasí. Rezervace na www.muzeumhk.cz

 

AKCE PRO DĚTI

12. dubna 2022 / od 14 do 17 hodin / WORKHSHOP / Vstupné děti do 6 let 20 Kč, děti nad 6 let 70 Kč, dospělí 90 Kč

VELIKONOČNÍ PERNÍKÁŘSKÝ WORKSHOP

Připravte se na Velikonoce! Ještě než začnete péct perníčky pro koledníky, můžete se zdokonalit v jejich zdobení. S odbornicí na zdobení perníčků PhDr. Danou Holmanovou si můžete nejen popovídat, ale i nazdobit ten úplně nejkrásnější perníček. Zároveň si bude možné prohlédnout výstavu Mistři svého řemesla a vyzkoušet s dětmi veškeré interaktivní prvky. Tvořit bude možné průběžně od 14 do 16.30 hodin.

24. dubna 2022 / od 15 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE s rezervací / vstupné děti do 6 let 20 Kč, děti nad 6 let 70 Kč, dospělí 90 Kč

MISTŘI SVÉHO ŘEMESLA – prohlídka výstavy + workshop podmalba na sklo

Malujete rádi? Přijďte na náš workshop! Nejprve společně projdeme výstavu „Mistři svého řemesla“, kde bude k dispozici mnoho interaktivních prvků. Všichni si budou moci mimo jiné vyzkoušet, jak funguje kolíkový stav nebo jak složité je paličkovat krajku. Následně budeme v Dětském ateliéru vytvářet podmalbu na sklo. Děti si domů odnesou vlastnoručně malované sklíčko. Program je vhodný pro děti od 5 let. Z kapacitních důvodů je počet návštěvníků omezen. Na prohlídku je nutné se předem přihlásit na www.muzeumhk.cz.

26.dubna 2022 / od 15 hodin / Komentovaná prohlídka pro rodiny s dětmi / Vstupné děti do 6 let 20 Kč, děti nad 6 let 70 Kč, dospělí 90 Kč

K SALONU REPUBLIKY

Nová expozice dějin města otevírá své brány malým návštěvníkům. Do příběhu Hradce Králové vstoupíme v okamžiku bourání hradeb a zažijeme tak proměnu stísněného pevnostního města ve vzdušný a moderní Salon republiky. Prohlídku zakončíme v kulisách prvorepublikového Ulrichova náměstí. Tam na návštěvníky čeká módní salon, koloniál s kavárnou a sál biografu. Všechna tato místa jsou navíc plná rekvizit a dobových předmětů k prozkoumání. Zároveň bude po prohlídce možné zahrát si originální prvorepublikovou hru. Program je vhodný pro děti od 8 let. Z kapacitních důvodů je počet návštěvníků omezen. Na akci je nutné se předem přihlásit na www.muzeumhk.cz.

 

https://muzeumhk.cz/novinky-z-muzea/1165-program-muzea-v-dubnu-2022.html