Vycházky za betlémy v Opočně se vydařily na jedničku s hvěždičkou!

Dne 15. 12. 2022 a 29. 12. 2022 se v Opočně uskutečnily komentované procházky za betlémy. 

Akci pořádal spolek Senioři z Opočenska  komentované slovo měla paní Milena Rohlenová. Ačkoliv počasí příliš nepřálo, a to především u druhého termínu, sešla se desítka seniorů, kteří přijeli nasát vánoční atmosféru města.

Betlémy byly vystaveny ve výlohách oken místních obyvatel či ve výlohách místních obchodů.

Návštěvníci akce se sjeli z Hradce Králové, Nového Města n. Metují a Náchoda. Na závěr se k návštěvníkům přidala ještě paní z Nového Bydžova.
Výstavu připravili senioři a obyvatelé města. 
U některých exponátů betlémů se účastníci dozvěděli zajímavosti a podrobnosti od předsedkyně spolku, která je provázela a představovala jednotlivé vydařené “kousky”. Zajímavé byly třeba 3 betlémy, které pan Netík namaloval přímo pro tyto výstavy. Nadchly betlémy paličkované a háčkované členkami spolku, či perníkový.
Výstava probíhala i v úzkých uličkách starého města ve starých domcích. Všem se vycházka líbila a nakonec téměř všichni ji zakončili společným posezením v cukrárně u kávy.
Zde se někteří účastníci dohodli, že pod vedením p. Exnerové, členky spolku seniorů, si prohlédnou ještě další zákoutí a památky historického města Opočna.
Vyrazili tedy společně ještě na druhou procházku  přes Podkostelí, Švamberk, okolo staré fary, přešli  starý most až k raritě Śvamberku moderním novým  božím mukám, odtud je i krásný výhled na Orlické hory.
Vycházka byla úspěšná a účastníci spokojení. Domů odjížděli plní zážitků. Projevili zájem, zda by spolek neuspořádal v letních měsících další procházku městem. Tento inspirativní nápad jistě nezůstane zapomenut a my se budeme společně s vámi  těšit na to, co dalšího pěkného si pro nás spolek Senioři z Opočenska přichystá.