V říjnu do Muzea východních Čech v Hradci Králové

Srdečně vás zveme k návštěvě Muzea východních Čech v Hradci Králové.

*Text a foto – MVČ Hradec Králové

Říjen 2022

Program v Muzeu východních Čech a v expozici Muzea války 1866 na Chlumu.

*program je na www.muzeumhk.cz průběžně doplňován

________________________________________

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

HOUBY ŽIVÉ, JEDLÉ I JEDOVATÉ – PODZIMNÍ VÝSTAVA HUB

Od 6. do 8. října 2022

Zveme vás na tradiční výstavu živých a pěstovaných hub. Po celou dobu výstavy bude možné si vyslechnout odborný výklad a nechat určit donesené vzorky hub. Pro děti je připraven dětský koutek a vědomostní soutěž. Ukázky pěstovaných hub a sadeb věnuje firma Jedlehouby.cz z Dolan.

Součástí výstavy budou ve dnech 6. a 7. října 2022 speciální komentované prohlídky pro školní skupiny s registrací na www.muzeumhk.cz.

 

ČETNICKÉ HUMORESKY V SALONU REPUBLIKY

Od 15. října 2022 do 26. března 2023

Výstava Četnické humoresky v Salonu republiky má dvě roviny. První je seznámení návštěvníka s četníky coby hlavními garanty bezpečnosti v prvním československém státě, přiblížení jejich vzhledu, všedního dne i nebezpečné stránky jejich odpovědné služby. Návštěvníci se mohou těšit na dioramata, zbraně či stejnokroje. Lidský rozměr jim přiblíží digitální nadstavba, ve které je příběhem několika četníků provedou herci, které znají
z kriminálek České televize. Druhá rovina výstavy přibližuje vztah populárního seriálu Četnické humoresky a reality královehradeckého četnictva. Zde se návštěvníci seznámí
s četnickými útvary v Hradci Králové, lokacemi případů a spatří pouze předměty dotýkané hradeckými četníky.

 

MĚNÍCÍ SE SVĚT – POSLEDNÍ LOVCI A PRVNÍ ZEMĚDĚLCI (NEJEN) VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

Do 12. listopadu 2023

Přibližně před 7500 lety na našem území končila éra lovců a sběračů, kterou označujeme slovem mezolit, a začala období zemědělců neboli neolit. Jak moc se oba tyto světy odlišovaly? A co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci? Nová archeologická výstava sezóny na tyto otázky odpoví. Ačkoliv je zaměřena zejména na náš region, bude představena i řada zajímavých nálezů z dalších míst v Evropě.

 

STÁLÁ EXPOZICE CESTY MĚSTA

Přijďte si prohlédnout stálou interaktivní expozici Cesty města, která přibližuje historii Hradce Králové od pravěku až po období první republiky. Celkový dojem expozice podtrhují multimediální interaktivní prvky. Expozice má celkem tři tematické části:

K městu českých královen

Prologem expozice je úvodní část věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší
a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města.

K pevnosti

Tato část expozice pojímá historické období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části expozice je imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se bude do hlavní části expozice procházet replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi.

 

K Salonu republiky

Třetí část expozice přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století. Expoziční sály se od předchozích dvou částí liší v zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje.  

 

AKCE

OTEVŘENO K NÁVŠTĚVĚ – TÝDEN KNIHOVEN v Knihovně muzea východních Čech v Hradci Králové

 1. až 9. října 2022

Knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové se připojí k Týdnu knihoven mimořádným rozšířením otevírací doby. Kromě standardní provozní doby vás rádi uvítáme také v úterý
a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Zveme vás do Gayerových kasáren, Opletalova 334.

SEZÓNNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BUDOVY s návštěvou vyhlídkové terasy / vstupné jednotné 180 Kč umožňuje vstup do všech výstav

Neděle 2., 9. a 16. října 2022 / od 16 hodin

Středy 5. a 12. října 2022 / od 16 hodin       

Poslední termíny sezónních komentovaných prohlídek budovy spojených s exkluzivním výstupem na střešní terasu muzea. Příchozím se zde naskytne atraktivní výhled na část města.  Délka prohlídky je 45 – 60 minut, je určena maximálně pro 7 osob, přičemž skupinu musí tvořit minimálně 4 návštěvníci. Návštěva terasy není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí a koná se pouze za příznivého počasí. Rezervace na www.muzeumhk.cz.

 

 1. října 2022 / od 17 hodin / PŘEDNÁŠKA v přednáškovém sále / vstupné 50 Kč, zlevněné 20 Kč

SKUTEČNĚ MĚNÍCÍ SE SVĚT?

Mezolitičtí lovci a neolitičtí zemědělci představovali dva velice odlišné světy, které se na našem území během několika staletí vystřídaly zhruba polovině 6. tisíciletí př. n. l. Zatímco rozdíly mezi oběma skupinami jsou dobře známy a často popisovány, byly si oba tyto světy
i v lecčem podobné či naprosto totožné. Právě na téma podobností posledních lovců
s prvními zemědělci se zaměří přednáška Petra Čecháka doplňující aktuální výstavu Měnící se svět.

 

 1. října 2022 / od 13 do 19 hodin / MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE / vstup zdarma

Otevřené depozitáře archeologie a militárií 1866 v Gayerových kasárnách

13–17 hodin Komentovaná prohlídka pro širokou veřejnost a účastníky detektorového semináře

17–19 hodin  Komentovaná prohlídka pro pokročilé spolupracovníky detektorové prospekce

Přednáškový sál v Gayerových kasárnách

16–17 hodin Přednáška pro širokou veřejnost “Nové výzkumy královéhradeckého muzea” – výběr toho nejzajímavějšího z posledních dvou let

17–18 hodin Seminář pro začínající detektoráře

Vestibul v Gayerových kasárnách

Prezentace bastionu a výzkumu barokní pevnosti (Gayerova kasárna, Moravská brána).

Prezentace vybraných archeologických nálezů z vlastních výzkumů a předmětů předaných
v posledních dvou letech dobrovolnými spolupracovníky.

 

 1. října 2022 / od 10 do 19 hodin / CELODENNÍ AKCE/ vstupné jednotné 90 Kč

ČETNICKÝ DEN

Akce Muzea východních Čech Četnický den se koná u příležitosti zahájení výstavy Četnické humoresky v salonu republiky. Přijďte na pestrý program. Společnost vám budou dělat uniformovaní četníci, kteří vám předvedou, jak vyšetřit nález neznámé mrtvoly či jak zadržet zručného kapsáře nebo jak bylo četnictvo motorizováno. Zároveň můžete zjistit, kde sloužil strážmistr Josef Arazim, jehož osudy posloužily k inspiraci populární postavy Četnických humoresek. Pokud rádi sledujete již několikátou reprízu Četnických humoresek a zajímá vás zákulisí seriálu, obraťte se na jeho tvůrce a některé herecké představitele, kteří budou besedovat v Přednáškovém sále Muzea východních Čech. Na doprovodný program (DP) je vstup zdarma. Do výstav a expozice je jednotné vstupné (HP) 90 Kč.

 

PROGRAM ČETNICKÉHO DNE

10 hodin – před Historickou budovou muzea (DP)

Zahájení programu s představením složek četnictva

 

11 hodin – stálá expozice K Salonu republiky (HP)

Ukázka vyšetřování vraždy, fotografování, pořizování náčrtků a daktyloskopie

 

11 hodin – přednáškový sál muzea (DP)

Beseda s plk. Michalem Dlouhým, českým právníkem, policistou, historikem a spisovatelem, který se specializuje na historii čsl. četnictva a kriminalistiky

 

13 hodin – před Historickou budovou muzea (DP)

Dynamická ukázka použití a výcviku služebního psa a zachycení pachatele

 

13 – 15 hodin – přednáškový sál muzea (HP)

Beseda s režisérkou Pavlínou Moskalykovou, s herci a potomky četníků na téma Četnické humoresky

 

14 hodin – před Historickou budovou muzea (DP)

Dynamická ukázka – dopravní nehoda a její vyšetřování

 

16 hodin – Třída ČSA čp. 284 (DP)

Odhalení pamětní desky Josefa Arazima

 

17 hodin – před Historickou budovou muzea (DP)

Dynamická ukázka zakročování četnického pohotovostního oddílu, využití obušků, výklad
o četnictvu při demonstracích

 

 1. hodin výstava Četnické humoresky v Salonu republiky (HP)

Komentovaná prohlídka výstavy

 

 1. října 2022 / od 19 hodin / KONCERT v přednáškovém sále / vstupné 100 – 150 Kč

JAZZ GOES TO TOWN – ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR

Originální pražský synkopický orchestr je přední český profesionální orchestr zabývající se autentickou interpretací raného amerického jazzu, blues a taneční hudby 20. let. Díky použití dobových nástrojů, originálních technik hraní a sofistikovaných aranžmá je tento orchestr považován za jeden ze stylově nejvěrnějších. Vstupenky jsou k zakoupení na www.goout.net

 1. října 2022 / od 15 do 17 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE s rezervací / Vstupné děti do 6 let 20 Kč, děti nad 6 let 70 Kč, dospělí 90 Kč

CESTA RYTÍŘE: BOJOVKA V EXPOZICI „K MĚSTU ČESKÝCH KRÁLOVEN“

Rytířem se nikdo nerodí, rytířem se musí člověk stát. A správný rytíř musí nejprve prokázat, že je titulu hoden. Naše bojovka prověří, jestli děti oplývají dostatkem rytířských ctností
a dovedností nezbytných pro úspěšný život na dvoře středověkého šlechtice. Budou se učit správně zacházet s mečem, naučíme je také, jak se nenechat napálit na tržišti a jak se zorientovat ve středověkém domě. Když děti všechny nástrahy výcviku zvládnou, budou moci být pasovány na rytíře. Program je vhodný pro děti od 6 let. Z kapacitních důvodů je počet návštěvníků omezen. Na akci je třeba se předem přihlásit. Rezervace budou ukončeny 27. října 2022 v 16 hodin.

 

AKCE PRO ŠKOLY

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY s registrací / vstupné 70 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma

 1. října 2022 / od 10 do 17 hodin
 2. října 2022 / od 08 do 13 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy “Houby živé, jedlé i jedovaté” je určena pro školní kolektivy (MŠ/ZŠ/SŠ/VŠ), které si mohou zarezervovat termíny na www.muzeumhk.cz.

Program pro MŠ:

Komentovaná prohlídka výstavy, zábavná doplňovačka, malování.

Program pro ZŠ, SŠ, VŠ:

Komentovaná prohlídka výstavy (stavba houby, zásady sběru hub, jedlé a jedovaté druhy, vzácné druhy, zajímavosti o houbách, pěstované druhy hub), vědomostní soutěž.

Skupinu musí tvořit jeden školní kolektiv (jedna třída). Délka programu je 45 minut.

 

KLUB SENIORŮ

 1. října 2022 / od 10 hodin / ARCHITEKTONICKÁ PROCHÁZKA / vstup pro členy klubu zdarma

ARCHITEKTONICKÁ PROCHÁZKA MODERNÍM HRADCEM KRÁLOVÉ

Za první republiky byl Hradec Králové nazýván „Salonem republiky“. Nejzdařilejší stavby tohoto období a osobnosti jejich tvůrců přiblíží během hodinové vycházky historik Muzea východních Čech a autor řady publikací o architektuře Hradce Králové Mgr. Jan Jakl. Sraz je na recepci Historické budovy Muzea východních Čech.

 

 1. října 2022 / od 10 hodin / PŘEDNÁŠKA ve Studijní a vědecké knihovně / vstup pro členy klubu zdarma

MĚŠŤANSKÉ DOMY A JEJICH OBYVATELÉ V HRADCI KRÁLOVÉ PŘED VÝSTAVBOU PEVNOSTI

Přednáška seznámí posluchače s dějinami prostoru historického centra Hradce Králové, měšťanských domů a jejich obyvatel, které byly ovlivněny nejen staletími prosperity, ale také katastrof, způsobených sérií válečných konfliktů, ničivých požárů i smrtelných epidemií.

Přednášející Mgr. Petr Bártík je odborným analytikem a operátorem systému GIS v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.