Týden vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji

Termín: 7. – 11. 11. 2022

je tradiční podzimní akcí, kterou realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové s Kontaktními pracovišti ÚP ČR v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově pod záštitou Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, která je nositelem ochranné známky Týdny vzdělávání dospělých®.

Vzdělávací akce se uskuteční prezenční formou v mnoha místech jako jsou prostory Úřadů práce, ve firmách, neziskových organizacích či přímo u vzdělavatelů.

Akce nabídne záživnou formou pestrých webinářů mnoho nových informací, podnětů a inspirace.

Veškeré aktuality lze sledovat na FB stránkách – https://www.facebook.com/profile.php?id=100083548520604

a na webových stránkách https://www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz/