Svátek seniorů, pojďte slavit s námi!

Královéhradecký kraj srdečně zve na oslavu Svátku seniorů!

Tato již tradiční akce se letos uskuteční ve čtvrtek 15. září 2022 od 12 do 17 hodin na Pivovarském náměstí v Hradci Králové.
Těšit se můžete na bohatý kulturní a doprovodný program.
Vystoupí formace:

Součástí akce bude též předání Cen sociálních služeb.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka a náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu.

V doprovodném programu se na náměstí představí se svými aktivitami a službami:
Do programu Svátku seniorů se zapojují i další aktéři v rámci Královéhradeckého kraje.

Volný vstup 15.9. pro všechny seniory nabídne:
Velmi se na vás těšíme a připojujeme osobní pozvání paní náměstkyně:
“Vážení spoluobčané, takřka denně se setkávám s nejstaršími obyvateli našeho regionu v nejrůznějších zařízeních Královéhradeckého kraje, za jejichž provoz mám v rámci své gesce odpovědnost, či v nejrůznějších klubech a sdruženích, kde senioři aktivně sportují, společně cestují nebo se věnují různým kulturním či kreativním činnostem. Díky nim si často potvrzuji, že stáří dokáže být stále plné zážitků, tvořivosti i společné radosti ze vzájemného poznávání. Právě tuhle atmosféru bychom rádi s Vámi zažili během Svátku seniorů, který pořádá Královéhradecký kraj a na který bych Vás ráda pozvala.
Tato akce by měla být příjemnou příležitostí se setkat a současně poděkováním za to, co naši dříve narození obyvatelé pro náš kraj udělali a stále dělají.” Martina Berdychová
Foto: pixabay, KHK