Senioři z Opočenska podpořili svou akcí charitativní projekt!

Zprávy jako je tato od paní Rohlenové z klubu Seniorů z Opočenska, se čtou velmi pěkně. Děkujeme za zprostředkování a rádi šíříme dál.

Dne 3. 3. 2022 se uskutečnila charitativní akce, kterou pořádali Senioři z Opočenska a  organizace “Chance 4 children!”

Uspořádali společně módní přehlídku, ve které seniorky jako modelky předvedly 30 modelu z kolekce, která byla nabídnuta k prodeji.  Moc jim to slušelo a jejich výkony byly téměř profesionální. Po té proběhl charitativní bazar a účastníci si mohli zakoupit připravené oděvy za symbolické ceny. O prodej byl velký zájem.

Součástí akce byla beseda s panem Josefem Lukáškem, spisovatelem, učitelem, členem horské služby. Jeho pestré vyprávění o počátcích učitele v Orlických horách a o členství u horské služby všechny zúčastněné upoutalo.
Pan Lukášek je mimo jiné též spolutvůrce projektu Kačenčina pohádková říše, který znají turisté z celé naší vlasti, a tak se všichni návštěvníci též dozvěděli, kde čerpal náměty na své knihy pohádek a jak se k projektu dostal.  Jeho vypravování bylo velmi zajímavé a poutavé.
Pan Lukáš Hvězda překvapil veselou a vtipnou písničkou, kterou složil  přímo k akci na text Olgy Francové. Pobavil a podpořil dobrou náladu.
Celá akce se velmi vydařila, návštěvníci prožili příjemné odpoledne, pomohli dobré věci a dozvěděli se i něco nového.

Výtěžek akce 6.200 Kč společně s dalšími dary účastníků vytvořil krásnou částku 10.000 Kč, která byla předána paní Markétě Franke z charitativní organizace Chance 4 Children.

Peníze poputují na podporu ukrajinských dětí a část na podporu aktivit našich dětí z dětského domova.

Děkujeme paní Franke a paní Olze Francové za nápad a realizaci a děkujeme též všem, kteří přispěli či pomohli ke zdárnému zajištění a průběhu akce.

Text a foto: Senioři z Opočenska