Muzeum východních Čech v Hradci Králové zve k návštěvě!

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je největší a nejvýznamnější muzeum v Královéhradeckém kraji, které disponuje rozsáhlými archeologickými, přírodovědeckými a historickými sbírkami.

Jeho počátky sahají do roku 1880. Muzeum také shromažďuje a zpřístupňuje archeologické, historické a přírodovědné sbírky. Do správy muzea spadá také areál a expozice Muzea války 1866 na Chlumu u Hradce Králové.

Samotné muzeum východních Čech sídlí v honosné budově na Eliščině nábřeží postavené v letech 1909 až 1912 podle návrhu architekta Jana Kotěry, která byla v roce 1995 prohlášena za národní kulturní památku. Muzejní budova tak po právu patří mezi ikony české architektury. Stavba byla provedena v režném zdivu z lisovaných, částečně glazovaných cihel, význačné architektonické detaily fasády, zejména plastická výzdoba, byly realizovány
v omítce nebo jiných materiálech. Průčelí zdobí sochy alegorických figur sedících žen, představujících Umění (Historii) a Průmysl (ta drží bronzovou postavu muže symbolizujícího město Hradec Králové) podle návrhu Stanislava Suchardy. Dojem z návštěvy muzea pak jistě umocňuje původní interiér budovy. Prostředí je přívětivé také k rodinám s dětmi a součástí služeb je útulná kavárna.

Muzeum každoročně pořádá celou řadu přednášek, prohlídek pro seniory, kulturních i společenských akcí a samozřejmě menší i velké tematické výstavy, které svým obsahem oslovují návštěvníky z celé republiky a zahraničí.  

Pro klienty programů Rodinné pasy a Senior pas nabízí muzeum benefit na vstupném:

 • RP25% na rodinné vstupné do muzea
          25% sleva pro 1 rodiče ze základního vstupného, pokud přijde s 1 dítětem
 • SP – 50% na základní vstupné do expozic a výstav v Muzeu východních Čech v Hradci Králové a také v Muzeu války na Chlumu

A co nabízí muzeum pro podzimní měsíce a závěr roku? Je to hned několik poutavých výstav. Detail informací k nabízeným výstavám naleznete na inernetových stránkách muzea – www.muzeumhk.cz

 • Podzimní výstava živých hub  – od do 9. října 2021
 • Hvězdy Země – cesta šperku z hlubin Země ke světlu hvězd  – do 24. října 2021
 • Rudolf II. Umění pro císaře – do 7. listopadu 2021
 • Císař umění / Štech / Sedlo / Franta /Anders – do 6. listopadu 2021
 • KOMenský v KOMiksu: Kreslený život „Učitele národů“ –  do 31. prosince 2021

14. ročník Královéhradecké muzejní noci

17. září 2021 od 18.00 do 24.00 hodin

Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program propojený s výstavou sezóny Rudolf II. Umění pro císaře. Pro děti i dospělé budou připraveny kreativní aktivity spojené s obory, které zajímaly i římského císaře a českého krále Rudolfa II. Habsburského. Chybět nebude prohlídka výstavy napěchované uměním z rudolfínských sbírek od význačných mistrů své doby. Pozveme vás také do slavné císařovy “kunstkomory”, kam v jeho době smělo jen pár vyvolených. Najdete v ní staré mapy s bájnými živočichy, exotická zvířata, pravěké fosilie, schránky velkých mořských mlžů, ale třeba i zub mláděte mamuta. Dozvíte se také, co považoval císař Rudolf II. za ochranný prostředek před případnou otravou a ukážeme vám i zvíře, které před mnoha staletími patřilo do císařského zvěřince. A na své si přijdou i příznivci astronomie a alchymie. Noc plná umění, vědy a hlavně zábavy vás čeká od 18.00 do 24.00 hodin.

Seznam muzeí a galerií zapojených v roce 2021

 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • Muzeum války 1866
 • Galerie moderního umění v Hradci Králové
 • Labyrint Divadla Drak
 • Informační centrum obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna „Hučák“ v Hradci Králové
 • Muzeum parních strojů
 • Muzeum Petrof

Otevření dlouho očekávané stálé expozice „Cesty města“

Říjen 2021

Stavba stálé expozice byla zahájena v lednu roku 2021 a otevřena bude na přelomu října a listopadu 2021. Rozdělena bude celkem na tři tematické okruhy. První, nazvaný Cesta
k městu českých královen
návštěvníkům ozřejmí význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a představí také urbanistickou výstavbu města v období 13. – 16. století. Sál bude představovat Velké náměstí s dobovými řemesly a každodenností.

Druhá část expozice nazvaná Cesta k pevnosti přiblíží život královéhradeckých obyvatel v období bastionové vojenské pevnosti až do války z roku 1866, která představuje pomyslnou tečku za pevnostním obdobím.

Třetí část expozice s názvem K Salonu republiky přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století, kdy město dosáhlo dnešních kontur.

 32. ročník Muzejního adventního trhu

26. – 28. listopadu 2021

MVČHK vstoupí do předvánočního času v sepětí s tradicí v neopakovatelné atmosféře a ve společnosti poctivých řemeslníků. XXXI. ročník tradičních adventních trhů bude zaměřen nejen na prodej, ale také ve větší míře na prezentaci a ukázky poctivé řemeslné práce. Před budovou muzea budou prodávány tradiční pochutiny a nápoje, ale také výrobky regionálních řemeslníků a lidových tvůrců, s důrazem na zachování tradic a zprostředkování rukodělného umu. Muzeum východních Čech v Hradci Králové chrání hodnoty vytvářené po celá staletí našimi předky, které tvoří základ kulturní identity celého kraje.

Zdroj, text a fotografie: Muzeum východních Čech v Hradci Králové