Návštěv  muzea není nikdy dost! Program MVČ Hradec Králové březen 2023.

Akce v Muzeu východních Čech v Hradci Králové v březnu 2023

 

Od března 2023 je upravena provozní doba:

Muzeum východních Čech v Hradci králové, Eliščino nábřeží
Pondělí: ZAVŘENO

Úterý až neděle 10.00 – 18.00 hodin

* Každou poslední středu v měsíci 10.00 – 20.00 hodin
* Každou první středu v měsíci je vstup do muzea zdarma

 

Muzeum války 1866

Otevírací doba od 25. 3. 2023

Pondělí: zavřeno

Úterý až neděle: 10.00 – 16.00 hodin

 

VÝSTAVY

Do 26. března 2023

ČETNICKÉ HUMORESKY V SALONU REPUBLIKY

Výstava má dvě roviny. První je seznámení návštěvníka s četníky, coby hlavními garanty bezpečnosti v prvním československém státě, dále přibližuje jejich vzhled, všední den i nebezpečné stránky jejich odpovědné služby. Návštěvníci uvidí dioramata, zbraně či stejnokroje. Lidský rozměr přibližuje digitální nadstavba, ve které je příběhem několika četníků provedou herci známí z kriminálek České televize. Druhá rovina výstavy popisuje vztah populárního seriálu Četnické humoresky a reality královéhradeckého četnictva. Zde se návštěvníci seznámí s četnickými útvary v Hradci Králové, lokacemi případů a spatří předměty dotýkané hradeckými četníky.

 

Do 23. dubna 2023

JÁ, UPÍR, PŘISTÁNÍ POVOLUJI!

Ne, žádný horor nebo detektivku nečekejte. UPÍR byl volací znak vojenského letiště v Hradci Králové ve druhé polovině 20. století. Letiště v sousedních Pardubicích mělo volací znak PRVEK. Právě o leteckém životě v těchto dvou městech a na těchto dvou leteckých základnách pojednává zcela unikátní výstava. Své si v ní najdou nejen páni kluci všech věkových kategorií, ale i nejširší veřejnost. Skutečné letouny se do historické budovy MVČ na Eliščině nábřeží bohužel nevešly, ale jejich modely, skutečné zbraně, výstroj, ale i předměty z běžného života na letišti i v kruhu rodinném ano!

 

Do 12. listopadu 2023

MĚNÍCÍ SE SVĚT – poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách

Přibližně před 7500 lety na našem území končila éra lovců a sběračů, kterou označujeme slovem mezolit, a začalo období zemědělců neboli neolit. Jak moc se oba tyto světy odlišovaly? A co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci? Výstava sezóny na tyto otázky odpoví. A ačkoli je zaměřena zejména na náš region, bude představena i řada zajímavých nálezů z dalších míst v Evropě.

 

EXPOZICE

MUZEUM VÁLKY 1866

Můžete se těšit na zpřehledněnou expozici a panelovou výstavu, věnovanou archeologii konfliktů 19. století. Také se seznámíte s uniformami, výzbrojí a výstrojí armád, které se 3. 7. 1866 střetly u Hradce Králové v největší polní bitvě svedené na území České republiky. K dispozici jsou služby našich průvodců, kteří vás ochotně provedou areálem pomníků
a válečných hřbitovů hradeckého bojiště.

 

CESTY MĚSTA

Stálá expozice provází návštěvníky historií města od pravěku až po období první republiky a umožní jim nasát atmosféru života v jednotlivých obdobích. Celkový dojem expozice podtrhují multimediální interaktivní prvky. Připraven je i doprovodný program pro školní skupiny a širokou veřejnost.

 

Cesta k městu českých královen

Prologem expozice je úvodní část věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší
a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města.

 

Cesta k pevnosti

Tato část expozice pojímá historické období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části expozice je imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se do hlavní části expozice prochází replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi.

K Salonu republiky

Třetí část expozice přibližuje ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století. Expoziční sály se od předchozích dvou částí liší v míře zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje.

 

AKCE

 1. března 2023 / od 17 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY / vstupné 120 Kč

DRAMATICKÉ OKAMŽIKY NA VÝCHODOČESKÉM NEBI 1948–1989

Úlety vojenských letadel do zahraničí po komunistickém převratu r. 1948, průběh okupace obou východočeských vojenských letišť v srpnu 1968, ostré zásahy protivzdušné obrany státu na východě Čech, ale také vybrané letecké nehody a katastrofy, to vše přinese krátká přednáška s komentovanou prohlídkou výstavy „Já, UPÍR, přistání povoluji!“. Výstavou provede její autor a ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich. Téma bude pojato v kontextu politických událostí příslušného období našich dějin.

 

 1. března 2023 / od 18 hodin / PŘEDNÁŠKA v Gayerových kasárnách / vstupné 50 Kč

UMĚLCI MEZI LOVCI

Přednáška rozšiřující stávající výstavu „Měnící se svět“ je zaměřena na počátky umění, jeho vývoj a archeologické nálezy, které s ním spojujeme. Zodpoví otázku, z jaké doby pochází nejstarší doklady umění v Evropě, představí i další méně slavné „sestry“ světoznámé Věstonické venuše a objasní, jak je to vlastně s uměním doby kamenné ve východních Čechách. Tématem provede archeolog a autor výstavy Petr Čechák.

 1. března 2023 / od 17 hodin / CESTOVATELSKÁ BESEDA /vstup zdarma

CESTOVATELSKÝ KUFŘÍK aneb „NA CESTÁCH S PETREM VOLDÁNEM“

Beseda s rozhlasovým zpravodajem a spolupracovníkem České televize Petrem Voldánem je zároveň živou nahrávkou pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice. Buďte u toho a nechte se zavést do Finska, do země, kde je příroda posvátná, kde mají policejní soby, diplomaty zvou do sauny, kde správný chléb má díru a kde můžete bydlet v ledovém hotelu. Prohlédnete si jednu z nejznámějších váz na světě, poznáte vyhlášeny finský design, architekturu, příběh “Egypťana z Helsinek” i finského kolegu Ježíška. Besedu doplní autentické předměty k tématům a podrobnosti ze zákulisí natáčení pořadu České televize Postřehy odjinud.

 

 1. března 2023 / od 17 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY / vstupné 120 Kč

ČETNICKÉ HUMORESKY V SALONU REPUBLIKY

Výstava odkazující na stejnojmenný seriál České televize, který se stal fenoménem již dvou generací televizních diváků, se zakládá nejen na osudech skutečných československých četníků, ale také připomíná, že se řada seriálových případů odehrála ve východních Čechách 30. let 20. století. Předlohou se totiž staly osudy četnické pátrací stanice Hradec Králové. Výstavou, která končí 26. března 2023, naposledy provede její autor Jan Hrubecký.

 

 1. března 2023 / od 11 hodin / ZAHÁJENÍ SEZONY MUZEA VÁLKY 1866 / vstup zdarma

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY

Úvodní slovo představitelů Muzea východních Čech a tradiční čestná salva otevře další turistickou sezonu na někdejším královéhradeckém bojišti. Následovat bude přednáška historika Josefa Šrámka, která odpoví na otázky spjaté s množstvím funerální architektury na bojišti bitvy u Hradce Králové. Válečnou paměť uctíme odhalením rekonstruovaného pomníku setníka Beckerse, které se uskuteční od 13 hodin v obci Chlum.

 1. března 2023 / od 15:30 hodin / BESEDA k výstavě / vstupné 90 Kč

O ČETNICTVU „OD A DO Z“

U příležitosti ukončení výstavy „Četnické humoresky v Salonu republiky“ se uskuteční setkání s poradcem seriálu Četnické humoresky, plukovníkem policie JUDr. Michalem Dlouhým Ph.D., spojené s přednáškou věnovanou dějinám četnictva. Výstava totiž pojednává nejen o tom, jak četnická pátrací stanice Hradec Králové posloužila coby volný předobraz úspěšného seriálu České televize, ale i o československém četnictvu jako takovém. Kapacita besedy je omezena.

 

AKCE PRO DĚTI

 1. března 2023 / od 15 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE s rezervací / Vstupné děti do 6 let 20 Kč, děti nad 6 let 70 Kč / dospělí 90 Kč
  DĚTSKÁ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NOVOVĚKÝM HRADCEM KRÁLOVÉ

Naše prohlídka vás provede několika staletími, během kterých se Hradec Králové změnil k nepoznání. Zjistíte, jak chodili oblékaní lidé v renesanci a na vlastní kůži budete moci vyzkoušet třeba oblíbený módní doplněk zvaný „okruží“. Dozvíte se víc o proměnách opevnění města a zkusíte si sestavit velkoformátový plán pevnosti.

Z kapacitních důvodů je počet návštěvníků omezen. Na prohlídku je nutné se předem přihlásit na www.muzeumhk.cz. Program je vhodný pro děti od 6 let.

 

KLUB SENIORŮ

Po rekonstrukci budovy odborného pracoviště MVČ v Gayerových kasárnách vzniklo několik takzvaných „otevřených depozitářů“. Mají sloužit mimo jiné jako výkladní skříň muzejního řemesla seznamující návštěvníky s osudy předmětů, které má muzeum ve sbírce.

 

 1. března 2023 / od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / vstup pro členy klubu zdarma

PROHLÍDKA OTEVŘENÉHO DEPOZITÁŘE LIHOVÝCH PREPARÁTŮ

Druhým otevřeným depozitářem, který představíme, bude lihový depozitář přírodovědeckého oddělení. Průvodcem po depozitáři bude jeho spoluautor, kurátor a zoolog MVČ Martin Paclík, který bude hovořit nejen o exponátech samotných, ale také o způsobech a technikách konzervace a metodách výzkumu, které přírodovědci používají. Sraz je před budovou MVČ v Gayerových kasárnách.

 1. března 2023 / od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / vstup pro členy klubu zdarma

PROHLÍDKA OTEVŘENÉHO DEPOZITÁŘE MILITARIÍ

Jako třetí se představí otevřený depozitář militarií historického oddělení muzea. Nejzajímavější exponáty a osudy, které se za nimi skrývají, představí kurátor sbírky militarií Josef Šrámek. Sraz je před budovou MVČ v Gayerových kasárnách.