Milostivé léto II – návod na oddlužení u VZP

Dostali jste se do nepříjemné finanční situace a chtěli byste využít možnosti oddlužení na zdravotním pojistném či penále? Mohl by se vám hodit návod, který na svých stránkách vypracovala Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR upozorňuje fyzické osoby, které mají dluh na zdravotním pojistném a penále, že v období od 1. září do 30. listopadu 2022 opět probíhá akce milostivé léto (dále ML II). Na základě zákona č. 214/2022 Sb. se tak mohou zbavit části svých dluhů vůči VZP.

Kdo se může ML II zúčastnit?

Akce je určená dlužníkům – fyzickým osobám, které splňují podmínky (viz níže). Zúčastnit se mohou i ti, kteří využili milostivého léta už v roce 2021.

Kterých exekucí se ML II týká?

Přihlásit se mohou dlužníci s exekucemi zahájenými před 28. 10. 2021, kteří dosud neuhradili jistinu (v případě VZP se jedná o dluh na zdravotním pojistném). Dále se ML II vztahuje na exekuce, u kterých byla do 31. 8. 2022 zcela uhrazena jistina, a to za podmínky, že daná exekuce byla zahájena před 28. říjnem 2021.

Jak postupovat?

 1. Doporučujeme v první řadě získat přehled o všech probíhajících exekucích na svou osobu. Informace zjistíte telefonicky na příslušném exekutorském úřadu nebo na webových stránkách www.ceecr.cz.
 2. Nejpozději do 30. listopadu 2022 podejte písemnou žádost o zahájení  postupu dle ML II na exekutorský úřad, u kterého byla do 28. 10. 2021 zahájena a doposud neskončila nařízená exekuce. Pokud neznáte výši jistiny, která má být uhrazena, požádejte zároveň o sdělení její výše, a to nejdéle do 15. listopadu 2022.V žádosti uveďte:
  1. že uplatňujete podmínky milostivého léta II;
  2. že žádáte o sdělení výše jistiny, která dosud nebyla zaplacena nebo jinak nezanikla, a paušální částky na nákladech exekuce (je třeba uhradit ke splnění podmínek ML II);
  3. že žádáte o sdělení platebních údajů (čísla účtu a variabilního symbolu), na které je možné jistinu a náklady exekuce uhradit.

  Vzory žádosti: Formát PDF (vyplnitelné) | Formát PDF (klasické) | Formát dokument Word

  Na vaši žádost o sdělení výši jistiny dle písm. b. je exekutor povinen odpovědět do 15 dnů od doručení. Pokud tak neučiní, doporučujeme odpověď u příslušného exekutorského úřadu zaurgovat.

  Požádáte-li exekutora o sdělení výše jistiny podle písm. b. do 15. listopadu 2022, lhůta k úhradě  končí až 5 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena odpověď od exekutora.

 3. Po vyřízení žádosti ze strany exekutora je nutné do 30. listopadu 2022 uhradit jistinu a náklady exekuce (1815 Kč včetně DPH).
 4. Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, soudní exekutor dlužníka osvobodí od placení vymáhaného penále. Zároveň také exekuci zastaví.

Návod na oddlužení u VZP ke stažení (PDF)

Další informace včetně často pokládaných otázek k tématice naleznete na stránkách pojišťovny.

https://milostiveleto.vzp.cz/