Kdo je sociální pracovník a jak vám může pomoci?

Výkon sociální práce na obecních úřadech obcí II. a II. typu je legislativně vymezen v zákoně o sociálních službách a v zákoně o pomoci v hmotné nouzi.

Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka jsou legislativně vymezeny v § 109 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální pracovník je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který se umí orientovat v sociálním systému, zná možnosti pomoci, ví, za jakých podmínek je možné je využívat a umí poradit, v jaké situaci je na místě využít tyto různé možnosti pomoci i s ohledem na místo bydliště potřebné osoby a umí potřebnou osobu doprovázet a pomoci zprostředkovat pomoc.

V Královéhradeckém kraji je aktuálně cca 70 sociálních pracovníků, kteří vykonávají sociální práci na obcích. Podporu osobám poskytují sociální pracovníci na úřadech obcí II. a III. typu. V Královéhradeckém kraji se jedná o 25 obcí. Sociální pracovníci mohou navštívit potřebnou osobu i u ní doma, nebo jinde, mimo úřad, pokud se osoba nemůže na úřad dostavit sama.

Služby sociální práce na obci jsou občanům poskytovány zdarma.

Sociální pracovník zajištuje:

  • pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální situace takovým způsobem, aby řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením
  • nepříznivá sociální situace je taková životní situace, se kterou si člověk není schopen poradit sám, nebo za pomoci přátel, okolí apod.
  • nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, z důvodu života v sociálně znevýhodňujícím prostředí, pro ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby

Kdo se může na sociálního pracovníka na obci obrátit:

  • každý člověk, který si neumí poradit se svou aktuální životní situací, viz druhá odrážka
  • osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem, zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, nebo samy pečují o blízkou osobu a potřebují pomoc a podporu, nacházejí se v tíživé finanční situaci, jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo zaměstnání apod., byly propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody, vedou rizikový způsob života, jsou ohroženy domácím násilím nebo jinou trestnou činností

Sociální pracovníci – kontaktní osoby v rámci energetické krize 

Trutnov – Aneta Doudová, tel. 499 803 168, 731 139 757

Vrchlabí – Eva Fejtová, tel. 499 405 746 mobil: 733 674 901

Nový Bydžov – Zuzana Doležalová, tel. 495 703 936, Markéta Macáková, 495 703 934, 771 235 744

Hořice – Zuzana Čeřovská, tel. 492 105 417, 733 532 931

Dvůr Králové nad Labem – Iva Jarolímková, tel. 499 318 281, 734 763 090

Nové Město nad Metují – Adéla Vrzáčková, tel. 491 419 648, 739 454 897

Broumov – Miloš Andrš, tel. 491 504 332, 604 228 015; Ivana Jančová, tel. 491 504 241, 736 528 769

Náchod – Zuzana Zaňková, tel.: 491 405 426, 778 962 683

Dobruška – Eliška Záleská, tel. 494 629 625, 777 418 284

Hradec Králové – Kristýna Nováková, 495 707 336, 725 449 940

Jaroměř – Veronika Mášová, tel.  491 847 268, 737 150 387

Jičín – Jana Kůtková, tel. 493 545 256, 734 282 085

Kostelec nad Orlicí – Andrea Tomášová, tel. 770 149 131

Nová Paka – Věra Kazdová, tel. 493 760 155, 739 203 398

Rychnov nad Kněžnou – Josef Šimerda, tel. 731 556 962

Červený Kostelec – Michal Tošovský, tel. 491 467 517, 734 851 960

Česká Skalice – Irena Lokvencová, tel. 491 490 052, 774 016 806

Hostinné – Renata Mašková, tel. 499 441 335, 773 690 826

Hronov – Irena Lelková, tel. 491 482 716,736 629 653

Chlumec nad Cidlinou – Gabriela Sirůčková, tel. 495 703 880, 773 771 547

Kopidlno – Hana Palečková, tel. 493 655 696, 725 625 704

Lázně Bělohrad – Simona Davidová, tel. 778 527 179

Nechanice – Eva Prchlíková, tel. 498 773 815

Opočno – Jaroslav Koudelka, tel. 494 669 633, 724 156 743

Police nad Metují – Olga Landová, tel. 491 509 995, 775 442 409

Rokytnice v Orlických horách – Lada Vídeňská, tel. 494 379 028, 727 947 151

Smiřice – Petr Sameš, tel. 495 809 015, 774 948 500

Sobotka – Pavlína Guciová, tel. 493 544 393, 724 272 706, Soňa Rytinová, tel. 493 544 393

Svoboda nad Úpou – Iva Jaklová, tel. 499 871 105, 734 310 989

Týniště nad Orlicí – Bohuslav Matys, tel. 494 337 303, 720 962 640

Úpice – Irena Davidová, tel. 499 859 064, 499 859 063

Žacléř – Světlana Římanová, tel. 499 739 212, 734 463 913

Sociální dávky, které mohou pomoci řešit tíživou finanční situaci spojenou s energetickou krizí

Pokud příjmy občanů nestačí na pokrytí nákladů na bydlení, včetně nákladů na energie, mohou si požádat o posouzení nároku na některou ze sociálních dávek. O sociální dávky se žádá na Úřadech práce dle bydliště osoby, která o dávku požádala. Sociální pracovník obce může osobám pomoci se zorientovat v druzích sociálních dávek, vyplnit žádost, poradit, kam je potřeba jí podat, vysvětlit pojmy a úřední výrazy, doprovodit na úřad práce.

  • K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení.

Dle zákona o státní sociální podpoře

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce. Posuzují se vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií).

Další podmínky, které je třeba splnit pro nárok na výplatu dávky vám sdělí pracovníci úřadu práce. Pokud na sociální dávku máte nárok, je vyplácená měsíčně, do doby, pokud se nezmění vaše finanční poměry.

Odkaz na formulář Příspěvek na bydlení  PByd220701109 (mpsv.cz)

  • Dále vám může pomoci řešit situaci dávka mimořádné okamžité pomoci (dále MOP)

Dle zákona o pomoci v hmotné nouzi

Tato sociální dávka může pomoci při události, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít, v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb (např. neúměrné zálohy na energie, vysoké doplatky na energie a teplo atd).

Výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby. Jedná se o jednorázovou dávku, může se o ní žádat opakovaně každý měsíc. Ale součet dávek poskytnutých osobě nesmí překročit dvacetinásobek částky životního minima jednotlivce v rámci 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Odkaz na formulář MOP jiná událost formular (mpsv.cz) .

 

  • Další dávka doplňující příjem domácnosti je doplatek na bydlení.

Dle zákona o pomoci v hmotné nouzi

Doplatek na bydlení je určen osobě nebo rodině, která má nárok na příspěvek na živobytí, kdy její vlastní příjmy včetně příspěvku na bydlení nestačí pokrýt její náklady na bydlení.

Odkaz na formulář Doplatek na bydlení formular (mpsv.cz) .

Informace a formuláře v elektronické podobě najdete na níže uvedených odkazech:  Žádost o příspěvek na bydlení (mpsv.cz) , Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (mpsv.cz)  a  Žádost o doplatek na bydlení (mpsv.cz)

Tištěné formuláře žádostí jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR

Žádost o dávky je nutné podat na  kontaktním pracovišti ÚP ČR, kde Vám bude následně poskytnuto poradenství k vyplnění všech vašich žádostí.

 

Výše uvedené informace shrnuje a doplňuje vládní program pomoci „Deštník proti drahotě“

Další poradenství a formy pomoci, jak zvládnout energetickou krizi naleznete na stránkách MPSV Deštník proti drahotě | Vládní program pomoci (destnikprotidrahote.cz)

Ministerstvo vnitra vydává návodnou publikaci, která srozumitelnou formou předává základní úřední informace určené zejména seniorům a seniorkám, ale i další široké veřejnosti.

Kvalitní správa – Srozumitelný úřad: Průvodce pro seniory (kvalitavs.cz)

Krajská pobočka Úřadu práce

Energoporadci, kteří jsou na Krajské pobočce Úřadu práce v Hradci Králové ve Wonkově ulici v Hradci Králové:

Michael Lorenc, michael.lorenc@uradprace.cz, 950 116 462, pondělí a středa celý cen

Pavla Brzobohatá, pavla.brzobohata@uradprace.cz, 950 116 432, pondělí a úterý dopoledne

Kontaktní pracoviště (uradprace.cz)

Broumov

Dobruška

Dvůr Králové nad Labem

Hradec Králové

Jaroměř

Jičín

Kostelec nad Orlicí

Náchod

Nový Bydžov

Rychnov nad Kněžnou