Dny pro rodinu Královéhradeckého kraje

Srdečně zveme na Dny pro rodinu 2022!

Uskuteční se ve spolupráci se spolkem Sítě pro rodinu a obcemi regionu během května a června v Trutnově, Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a Jičíně.

Jedná se o mezigenerační setkání, které cílí na pro rodinu jako celek.

„Celá akce je hapenningem pro celou rodinu, cílí na rodiny s dětmi i na seniory. Na akcích se budou prezentovat nejen sociální služby, které nabízejí podporu rodinám, ale i další subjekty. Představí například aktivity ke společnému trávení volného času, kulturní akce či nabídky z oblasti cestování. Dny pro rodinu budou trvat zhruba měsíc, odstartují v polovině května na den matek, a budou končit na den otců v půlce června. Toto období ale nebude jen o pěti dnech v okresních městech, chceme podporovat nebo promovat všechny drobnější akce pro rodiny na území celého Královéhradeckého kraje, které se budou v tomto období konat,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

Bohatý doprovodný program organizátoři zaměří na mezigenerační soužití a propojení dětí se seniory. V každém místě konání se však uskuteční jedinečným způsobem. Akce Dny pro rodinu bude mít své webové a facebookové stránky s aktuálními informacemi i o dalších navazujících aktivitách, které se uskuteční ve spolupráci s obcemi v Královéhradeckém regionu.

Součástí akcí bude oslava 30. výročí založení prvního mateřského centra ve spolupráci se spolkem Sítě pro rodinu a zapojených dalších mateřských a rodinných center v kraji, představení náhradní rodinné péče a dalších sociálních služeb jednotlivých lokalit. Do přípravy Dnů pro rodinu se zapojí různé subjekty z celého okresu včetně místních akčních skupin (MAS). Svoji nabídku a pomoc budou prezentovat poradenská centra a zařízení, veřejnosti se představí například i projekt homesharing.

Pro všechny účastníky bude připravena velká razítkovací soutěž. Během celého dne si návštěvníci mohou zakoupit regionální produkty či výrobky z dílen chráněného bydlení nebo sociálního podnikání.

„Kraj podporuje rodinu a chce poukázat na to, že je spousta subjektů, které se práci s rodinou věnují. Tímto zábavným způsobem ukážeme možnosti, kde rodina může trávit čas spolu a jaké může využít aktivity pro děti a vnoučata. Upevňování významu rodiny, jejich tradičních hodnot je nesmírně důležité,“ doplňuje náměstkyně Martina Berdychová.

Dny pro rodinu se uskuteční v těchto termínech:

Trutnov 13. května 2022, 10-18 hodin, areál SVČ Na nivách

Hradec Králové 15. května 2022, 10-17 hodin, Žižkovy sady

Rychnov nad Kněžnou 22. května 2022, 10 -16 hodin, Poláčkovo náměstí

Náchod 11. června 2022, 10-15 hodin, atletický stadion Hamra

Jičín 12. června 2022, 10-17 hodin, zámecký park

Více informací naleznete průběžně na webu www.dnyprorodinu.cz

Rodinné a Senior pasy nebudou na Dnech pro rodinu chybět, těšíme se s Čendou s vámi na viděnou u našich stánků :-)

Tiskové zprávy k nadcházejícím Dnům pro rodinu:

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kraj-financne-podpori-konani-dnu-pro-rodinu-337793/

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/konec-tydne-zprijemni-krajske-dny-pro-rodinu-v-trutnove-a-hradci-kralove-339003/