Poprvé se v Královéhradeckém kraji uskuteční “Burza filantropie”

Tento zajímavý a úspěšný projekt zaznamenal již své úspěchy v některých dalších regionech, například i v sousedním Pardubickém kraji.

Královéhradecký kraj se tak nechal inspirovat a na základě licence od Koalice nevládek Pardubicka bude v letošním roce v říjnu projekt na svém území realizovat.

Princip

Principem Burzy filantropie je možnost pro neziskové organizace a sociální podniky působící v regionu získat podporu od podnikatelů či veřejné správy.

Neziskovky, které by jinak nezískaly dostatek finančních prostředků z grantů a dotací na své projekty mohou díky burze využít propojení podnikatelské sféry se sférou státní.

První letošní burza se uskuteční 30. října 2023 pro celý region najednou, v letech budoucích se předpokládá rozšíření do jednotlivých okresů kraje, vše dle zájmu neziskových organizací, což  umožní ještě lepší zapojení  a spolupráci, protože donátoři budou moci poskytnout podporu především těm sociálním podnikům a neziskovým organizacím, ke kterým mají blízko.

A jak to funguje?

Neziskové organizace se nejdříve musí registrovat a přihlásit na oficiálních stránkách burzyhttp://www.burzafilantropie.cz/. Pomocí těchto webových stránek přihlásí do burzy svůj projekt. Donátoři a veřejná správa po té z přihlášených projektů vyberou ty, jež následně postoupí do finále, tedy na samotnou Burzu filantropie. Brzy bude o postupujících projektech rozhodovat hlasováním na webových stránkách i veřejnost.

Ve finále během burzy dostane každá zapojená neziskovka či sociální podnik asi osmiminutový prostor na představení svého projetku. Před samotnou prezentací proběhne školení o tom, jak správně svůj projekt prezentovat, co by v prezentaci nemělo chybět apod. Nicméně fantazii a originalitě při prezentaci projektu se meze nekladou :-)

Na základě této prezentace se donátoři rozhodnou o formě a výši finanční či materiální podpory. Jeden projekt může podpořit i více donátorů.

Donátoři mohou zároveň pomocí tzv. “divoké karty” podpořit některý z projektů, který nepostoupil do finále burzy.

O celý projekt se v rámci Královéhradeckého kraje stará oddělení regionálního rozvoje a o novinkách budou podávány pravidelně informace na sociálních sítích i webu kraje.

Zdroj a text: Královéhradecký kraj – kr.kralovehradecky.cz

Zdroj foto: Fotka od PublicDomainPictures z Pixabay